Burns v Burnside and Others

Neutral Citation No. [2000] NIQB 12